B003 ПЕДАГОГИКА ЖӘНЕ БАСТАУЫШ БІЛІМ БЕРУ ӘДІСТЕМЕСІ

Сипаттама

Бейіндік пәндер: География, Биология
МД
ДД

«Бастауыш білім беру және инклюзивті практика» бағдарламасы 6 жастан 11 жасқа дейінгі балалармен жұмыс істеуге, сондай-ақ әртүрлі даму ерекшеліктері бар балаларды білім беру процесіне қосуға бағытталған инклюзивті оқытудың әдістері мен тәсілдерін игеруге бағытталған педагогика саласындағы мамандарды даярлауды білдіреді. Бұл бағдарламаның студенттері бастауыш мектеп жасындағы психология мен педагогика, оқу, математика, жаратылыстану ғылымдары мен өнерді қоса алғанда, әртүрлі пәндерді оқыту әдістері туралы білім алады. Сонымен қатар, олар арнайы педагогиканың негіздерін, мүмкіндігі шектеулі балалармен жұмыс істеу әдістерін және инклюзивті білім беру ортасын құруды үйренеді. Олардың міндеті - әр бала өз әлеуетін ашып, жетістікке жете алатын кедергісіз білім беру атмосферасын құру.

Кәсіби қызмет саласы

«Бастауыш білім беру және инклюзивті практика» бағдарламасының кәсіби қызмет саласы бастауыш мектеп жас тобындағы балалармен жұмыс жүргізілетін білім беру мекемелерін қамтиды. Бұл жалпы білім беретін мектептер де, ерекше қажеттіліктері бар балаларды оқытуға бағытталған арнайы оқу орындары да болуы мүмкін. Бұл саланың мамандары академиялық оқытуды қамтамасыз ететін, оқу, жазу, математика және басқа пәндер бойынша дағдыларды дамытатын бастауыш сынып мұғалімдері ретінде жұмыс істей алады. Сонымен қатар, олар ерекше қажеттіліктері бар балаларға арналған білім беру бағдарламасын бейімдеу, инклюзивті орта құру, сонымен қатар жеке сабақтар мен түзету жұмыстарын жүргізе алады. Сондай-ақ, мамандар ерекше қажеттіліктері бар балаларды оқу процесіне сәтті қосуды қамтамасыз ету үшін ата-аналармен, педагог-психологтармен және инклюзивті білім беру мамандарымен бірлесіп кеңес беру және үйлестіру жұмыстарын жүргізе алады.

Кәсіби қызметтің объектілері

«Бастауыш білім беру және инклюзивті практика» бағдарламасының түлектері бастауыш мектеп жасындағы балаларға білім беру саласында жұмыс істейді, барлық оқушыларға, соның ішінде әртүрлі білім беру қажеттіліктері бар балаларға қол жетімді және сапалы білім береді. Олар әр баланың жеке ерекшеліктерін ескере отырып, сабақтар дайындайды және өткізеді және бүкіл сыныптың қажеттіліктеріне сәйкес оқу материалдарын жасайды. Сонымен қатар, инклюзивті білім беру мамандары әр оқушы сәтті оқып, дами алатын инклюзивті білім беру ортасын құру стратегияларын әзірлейді және жүзеге асырады. Олар түзету жұмыстарын жүргізеді, ерекше білім беру қажеттіліктері бар балаларға арналған оқыту әдістері мен тәсілдерін бейімдейді, сондай-ақ ата-аналарға, медициналық және психологиялық мамандарға кеңес береді және олармен ынтымақтасады. Сонымен қатар, олар жеке білім беру жоспарларын әзірлеуге қатысады, оқушылардың үлгерімін бағалайды және оқытудың инновациялық әдістерін енгізеді.