B046 Қаржы, экономика, банк және сақтандыру ісі

Сипаттама

Бейіндік пәндер: Математика, География
МД
ДД

«Бизнес және менеджмент» бағдарламасы студенттерге қазіргі бизнес әлеміндегі ұйымдарды сәтті басқару үшін қажетті білім мен дағдылардың кең спектрін ұсынады. Студенттер экономика, қаржы, маркетинг, персоналды басқару, стратегиялық жоспарлау және бизнестің басқа да негізгі аспектілерін үйренеді. Олар сондай-ақ нарықты талдау, шешім қабылдау, жобалар мен топты басқару және бизнес стратегияларын әзірлеу және іске асыру бойынша практикалық дағдыларды алады. Студенттер заманауи бизнестің құралдары мен әдістерін, соның ішінде ақпараттық технологияларды, цифрлық маркетингті және деректерді талдауды меңгереді. Оқу аяқталғаннан кейін «Бизнес және менеджмент» бағдарламасының түлектері бизнестің түрлі салаларында табысты мансапқа, сондай-ақ өз кәсіпорындары мен стартаптарын құруға және дамытуға дайын.

Кәсіби қызмет саласы

«Бизнес және менеджмент» бағдарламасының кәсіби қызмет саласы экономиканың түрлі секторлары мен салаларын қамтиды. Олар корпоративтік компанияларда, шағын және орта бизнесте, консалтингтік фирмаларда, банк және қаржы секторында, сондай-ақ мемлекеттік органдар мен коммерциялық емес ұйымдарда жұмыс істей алады. Қызмет салаларына жобаларды басқару, маркетинг және жарнама, қаржылық талдау және жоспарлау, адам ресурстарын басқару, стратегиялық жоспарлау, логистика және жеткізу тізбегі және бизнес стратегияларын әзірлеу және іске асыру кіреді. Кәсіпкерлер мен өз кәсіпорындарын басқарушылардың лауазымдары да болу мүмкін.

Кәсіби қызметтің объектілері

«Бизнес және менеджмент» білім беру бағдарламасының мамандары ұйымды басқарудың негізгі аспектілерімен өзара іс-қимыл жасайды. Олар даму стратегияларын әзірлейді, қаржылық жағдай мен нарықтарды талдайды, маркетингтік зерттеулер жүргізеді, персонал мен логистиканы басқарады және бизнеске консультациялық қолдау көрсетеді. Бұл мамандар стратегиялық шешімдер қабылдау процесіне қатысады, ұйымның тиімділігі мен бәсекеге қабілеттілігін арттыруға бағытталған жобалар мен бағдарламаларды ұйымдастырады. Сонымен қатар, олар басшылыққа ресурстарды басқаруда, бизнес-процестерді оңтайландыру бойынша іс-шараларды әзірлеуде және құқықтық нормалардың сақталуын қамтамасыз етуде көмек көрсетеді.