B053 ХИМИЯ

Сипаттама

Бейіндік пәндер: Биология, Химия
МД
ДД

«Химиялық сараптама және өндірісті аналитикалық бақылау» - химиктер өнімнің қауіпсіздігі мен сапасын қамтамасыз ету үшін жұмыс істейтін қызықты және маңызды сала. Олар заттар мен қосылыстардың құрамын анықтау және өлшеу үшін заманауи әдістер мен құралдарды қолдана отырып, әртүрлі материалдар мен өнімдерге талдау жасайды. Бұған өнімдерді қауіпсіздік стандарттарына сәйкестігін тексеру, шикізат пен соңғы өнімнің сапасын бағалау және ықтимал ластаушы заттарды немесе қоспаларды іздеу кіреді. Химиялық сарапшылар тамақ өнеркәсібі, фармацевтика, косметика, химия өнеркәсібі және т.б. сияқты әртүрлі салаларда өнімнің сапасы мен қауіпсіздігін қамтамасыз етуде шешуші рөл атқарады.

Кәсіби қызмет саласы

«Химиялық сараптама және өндірісті аналитикалық бақылау» білім беру бағдарламасының кәсіби қызмет саласы міндеттердің кең спектрін қамтиды. Бұған әртүрлі материалдар мен өнімдерге химиялық талдау жүргізу, олардың сапасы мен стандарттарға сәйкестігін бағалау және ықтимал қауіпті қоспалар мен ластаушы заттарды анықтау кіреді. Бұл саланың мамандары зертханаларда, тамақ, фармацевтика және химия өнеркәсібін қоса алғанда, әртүрлі салалардағы кәсіпорындарда жұмыс істейді, онда олар өнімнің қауіпсіздігі мен сапасы бойынша стандарттардың сақталуын қамтамасыз етеді. Сонымен қатар, олар өнімнің сапасы мен қауіпсіздігі бойынша кеңес береді, сонымен қатар өнімнің сапасын талдау мен бақылаудың жаңа әдістерін жасауға бағытталған ғылыми зерттеулерге қатысады.

Кәсіби қызметтің объектілері

Химиялық сараптама және өндірісті аналитикалық бақылау мамандары өздерінің кәсіби қызметінде әртүрлі нысандармен жұмыс істейді. Бұған шикізат пен жартылай фабрикаттардан бастап дайын өнімге дейінгі материалдар мен өнімдер кіреді. Олар сондай-ақ өнімнің сапасы мен қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін химиялық реакциялар мен параметрлерді бақылау арқылы өндіріс процестерін зерттейді. Өндірістің қоршаған ортаға әсерін бақылау және талдау олардың міндеттеріне кіреді, соның ішінде ластануды анықтау және бақылау.