B054 ФИЗИКА

Сипаттама

Бейіндік пәндер: Математика, Физика
МД
ДД

Бұл бағдарламаның студенттері астрономияның негізгі принциптерін, соның ішінде ғаламның құрылымы мен эволюциясын, жұлдыздардың, галактикалардың, планеталардың және басқа аспан объектілерінің қасиеттері мен қозғалысын зерттейді. Олар сондай-ақ оптикалық астрономия, радиоастрономия, инфрақызыл және рентгендік астрономия және қашықтықтан зондтау әдістерін қоса алғанда, қазіргі астрономияда қолданылатын деректерді бақылау және талдау әдістерін меңгереді. Бұл саланың мамандары әртүрлі астрономиялық нысандар мен құбылыстарды зерттеуге, қашықтықтан бақылаудың жаңа әдістері мен құралдарын жасауға, ғарыштық және жердегі телескоптар, спутниктер және басқа астрономиялық құралдар арқылы алынған деректерді талдауға және түсіндіруге қатыса алады. Сонымен қатар, олар өздерінің білімдері мен дағдыларын ғарыштық геодезия, ғарыштық экология және ғарыштық ортаны зерттеу саласында қолдана алады.

Кәсіби қызмет саласы

Бұл бағдарламаның мамандары ғарыш объектілерін қашықтықтан бақылау және зерттеу үшін заманауи әдістер мен технологияларды әзірлейді және қолданады. Бұл әртүрлі телескоптармен (оптикалық, радио, инфрақызыл және рентген), спутниктермен, ғарыштық зондтармен және басқа астрономиялық құралдармен жұмыс істеуді қамтиды. Олар осы құралдармен алынған деректерді талдайды және оларды әртүрлі астрономиялық нысандар мен құбылыстарды зерттеу үшін пайдаланады. Осы саладағы мамандар сонымен қатар халықаралық ғылыми жобалар мен миссияларға белсенді қатысады, әртүрлі елдер мен ұйымдардың әріптестерімен ынтымақтасады. Сонымен қатар, астрономия мамандары ғарыштық геодезия саласындағы білімдері мен дағдыларын ғарыш объектілерінің қозғалысы мен құрылымын зерттеу арқылы және ғарыш экологиясында ғарыш объектілерінің жердің қоршаған ортасына әсерін зерттеу арқылы қолдана алады. Олар сондай-ақ деректерді түсіндіруге және ғылыми стратегияларды әзірлеуге көмектесу арқылы ғарыштық миссиялар мен жобаларға консультациялық қолдау көрсете алады.

Кәсіби қызметтің объектілері

«Астрономия және қашықтықтан зерттеу әдістері» білім беру бағдарламасының мамандары үшін кәсіби қызмет объектілері астрономия және космология саласындағы ғылыми зерттеулерді, ғарыш объектілерін қашықтықтан бақылаудың заманауи әдістері мен құралдарын әзірлеуді және қолдануды, әртүрлі көздерден алынған деректерді талдауды, халықаралық ғылыми жобалар мен миссияларға қатысуды, ғарыштық геодезия және экология саласындағы жұмысты, сондай-ақ ғарыштық миссиялар мен жобаларға консультациялық қолдау көрсету.