B062 ЭЛЕКТРОТЕХНИКА ЖӘНЕ ЭНЕРГЕТИКА

Сипаттама

Бейіндік пәндер: Математика, Физика
МД
ДД

«Электроника және телекоммуникация» бағдарламасы студенттерді ақпаратты беру, өңдеу және сақтау үшін электрондық құрылғылар мен жүйелерді қолдануға үйретеді. Оқу барысында студенттер электронды құрылғылардың жұмыс принциптерін, сондай-ақ телекоммуникация әдістері мен технологияларын үйренеді. Электроника және телекоммуникация мамандары әртүрлі салаларда жұмыс істей алады, соның ішінде телекоммуникация, ақпараттық технологиялар, медициналық техника, автомобиль өнеркәсібі және т.б. Олардың міндеттері жаңа құрылғылар мен байланыс жүйелерін жобалаудан бастап, қолданыстағы электрондық инфрақұрылымға қызмет көрсету мен сүйемелдеуге дейін болуы мүмкін. Оқытудың бұл бағыты технологиялар мен байланыстың қарқынды дамып келе жатқан саласында мансаптық өсуге кең мүмкіндіктер ашады.

Кәсіби қызмет саласы

«Электроника және телекоммуникация» білім беру бағдарламасының кәсіби қызмет саласы электрондық құрылғылар мен байланыс жүйелері қолданылатын әртүрлі салаларды қамтиды. Олар телекоммуникация саласында жұмыс істей алады, желілік инфрақұрылымдарды, ұялы және сымсыз байланыстарды, сондай-ақ деректер желілерін жобалаумен және қызмет көрсетумен айналысады. Сондай-ақ, мамандар электронды компоненттер мен құрылғыларды, соның ішінде микрочиптерді, схемаларды және ПХД-ны жобалау және өндіру саласында жұмыс істей алады. Сонымен қатар, олар медициналық жабдықты, автомобиль электроникасын, қауіпсіздік және бақылау жүйелерін, сондай-ақ жоғары технологиялық электронды жабдықты қажет ететін басқа салаларды жобалаумен және қызмет көрсетумен айналыса алады.

Кәсіби қызметтің объектілері

«Электроника және телекоммуникация» білім беру бағдарламасының мамандары кәсіби қызмет объектілерінің кең спектрімен жұмыс істейді. Бұған микрочиптер, схемалар, ПХД және әртүрлі Телекоммуникациялық жабдықтар сияқты электронды құрылғылар мен жүйелерді жобалау, әзірлеу және техникалық қызмет көрсету кіреді. Олар сондай-ақ ұялы байланыс, интернет және сандық теледидарды қоса алғанда, желілік деректер жүйелерін конфигурациялау және басқару мәселелерімен айналысады. Сонымен қатар, осы саладағы сарапшылар медициналық техника, автомобиль электроникасы, қауіпсіздік және бақылау жүйелерін өндіруде жұмыс істей алады. Олардың жұмысы өнеркәсіп пен қоғамдық өмірдің түрлі салаларында инновациялық шешімдер жасау үшін озық технологияларды қолдануға бағытталған.